• Đầu phun
  • Main Formater
  • Dây curoa
  • chip mực
  • HỆ THỐNG MỰC IN LIÊN TỤC, CIS
  • motor